Kiknek ajánljuk…

…ÉPÍTÉSZEKNEK
Miért:
Mert a kiviteli terv részeként BET-et, azaz Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet kell készíteni vagy készíttetni!

…ÉPÍTÉSÜGYI TŰZVÉDELMI TERVEZŐKNEK (TUÉ), TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐKNEK
Miért: Mert felelőssége van abban is, hogy az építkezés alatt milyen a tűzvédelem.
A Magyar Mérnöki Kamara “Tervdokumentációk Tartalmi és formai követelményeinek szabályzat”-a (MMK Szabályzat) tartalmazza, hogy a tv. műleírásban ki kell térni a kivitelezés közben betartandó tűzvédelmi előírásokra. Szó szerint idézve az 5. melléklet 5/A. pontját, ami az építésügyi tűzvédelmi munkarész (tv. műleírás) tartalmáról szól:
„3.2.3.28. Kivitelezési munkák tűzvédelme az építőipari kivitelezés közben betartandó tűzvédelmi előírások ismertetése.”
Ez nem csak lehetőséget ad a tűzvédelmi tervezőknek, hogy foglalkozzanak a kivitelezés alatti tűzvédelemmel (pl. ajánlják mobil tűzjelző és evakuációs rendszer használatát), hanem részben felelősséget is (!), hogy ki mit tart fontosnak belevenni!!!

…HSE MANAGEREKNEK, H&S VEZETŐKNEK, MUNKAVÉDELMI KOORDINÁTOROKNAK
Miért: Mert a 4/2002 SzCsM-EüM rendelet alapján “Veszély esetére a munkát végzőknek lehetőséget kell biztosítani valamennyi munkahely lehető leggyorsabb és legbiztonságosabb elhagyására.”? Ennek érdekében pedig szükség szerint akár “tűzérzékelő, jelző és riasztóberendezéssel kell ellátni” a területet.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani Útmutatójában is kitér arra, hogy a BET-ben konkrétan le kell írni a baleset és vészhelyzet esetén követendő intézkedéseket, ezen belül is: az elsősegélynyújtó rendszer felépítését; a mentés, evakuálás módját; teendőket tűz esetén; kiürítési előírásokat; sürgősségi fellépési és evakuálási eljárásokat előre nem látható eseményekre vonatkozóan; és végül a kiürítés, mentés gyakorlását.

…GENERÁLKIVITELEZŐ CÉGEK VEZETŐINEK
Miért
: Mert hiába alkalmaz tűz-, munka-, baleset-, egészség stb. védelmi szakembereket, a felelősség részben így is megmarad.

…BERUHÁZÓKNAK, ÉPÍTTETŐKNEK
Miért
: Tudja, hogy milyen következményekkel jár, ha az épület az átadás előtt leég? Hogy a teljes felelősséget és költségeket senkire nem tudja átruházni? Hogy hiába van biztosítása, a teljes kár sohasem kerül megtérítésre? Hogy a leégett épületet valakinek valamiből, valamikor újra fel kell építeni? És mindezek intézése rengeteg idő, pénz és energia (lásd az építkezések során bekövetkezett tűzeseteket)!

…BREEAM MINŐSÍTÉSHEZ
Miért:
Mert ma már egy épület értékét egyértelműen növeli, ha a környezettudatosság már a tervezés és építés során is megjelenik. A BREEAM és hozzá hasonló környezettudatos épületminősítési rendszereknek (pl. LEED, DGNB) való megfelelést segíti elő a rendszer használata.

… ÜZEMELTETŐKNEK
Miért: Mert az “állandó” tűzjelző berendezésekkel viszonylag gyakran történik valami. Meghibásodás, villámcsapás, elpiszkolódás, átépítés a védett területen stb. Az új alkatrészek beszerzése, a javítási, átépítési munkák megrendelése pedig tapasztalatok alapján nem szokott egyik napról a másikra menni. A jogszabály (OTSZ) pedig erről is rendelkezik: 252. § (1) “Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell.”…

…TŰZVÉDELMI HATÓSÁG KÉPVISELŐINEK
Miért: Mert valóban hatékony megoldást tudnak javasolni az aktív tűzmegelőzés területén akár az építkezések, felújítások idejére vagy az állandó tűzjelző berendezés részleges vagy teljes meghibásodása, tervszerű kikapcsolása idejére.

… BIZTOSÍTÓKNAK
Miért: Mert valódi megoldást tudnak ügyfeleiknek ajánlani (lásd MABISZ ajánlás) arra nézve, hogyan tudják a tűz- és baleseti kockázatot valóban csökkenteni.

MERT A TŰZ- ÉS BALESETMEGELŐZÉS TÉNYLEG KÖZÖS ÉRDEKÜNK!